لوله و اتصالات upvc استخری

لوله و اتصالات Upvc یو پی وی سی استخری به دلیل متریال مشابه با لوله و اتصالات پی وی سی فاضلاب تقریبا مشخصات یکسانی دارند و تفاوت آن ها در عدم استفاده از ماده نرم کننده در لوله و اتصالات یو پی وی سی است. به همین دلیل است که نسبت به لوله های پی وی سی مخصوص فاضلاب (پلیکا) دارای سختی بیشتری هستند. در گذشته از لوله های پلی پروپیلن نیز برای لوله کشی استخر استفاده می شده که در حال حاضر به دلیل قیمت تمام شده بالاتر استفاده از لوله های p.p یا پلی پروپیلن به طور کامل منسوخ شده است.

لیست قیمت لوله های استخری upvc وینو هیدروپول

لوله و اتصالات یو پی وی سی استخری هیدروپول

لوله و اتصالات یو پی وی سی استخری هیدروپول

قیمت لوله و اتصالات upvc یو پی وی سی فشار قوی

در این جدول لیست قیمت لوله هیدروپول فشار قوی به همراه اتصالات پیمتاش و چسب و کلینر و پرایمر قرار داده شده است. برای پیدا کردن قیمت یک آیتم مورد نظر نام اتصال را در قسمت جستجوی جدول وارد کنید.

نام کالاسایزفشار کاریقیمت/ريال
قیمت لوله UPVC فشار قوی هیدروپول استخری1.5*1620 بار 560,000
قیمت لوله UPVC فشار قوی هیدروپول استخری1.9*2020 بار 857,000
قیمت لوله UPVC فشار قوی هیدروپول استخری2.3*2520 بار 1,285,000
قیمت لوله UPVC فشار قوی هیدروپول استخری2.4*3216 بار 1,721,000
قیمت لوله UPVC فشار قوی هیدروپول استخری3*4016 بار 2,761,000
قیمت لوله UPVC فشار قوی هیدروپول استخری3.7*5016 بار 4,109,000
قیمت لوله UPVC فشار قوی هیدروپول استخری4.7*6316 بار 6,571,000
قیمت لوله UPVC فشار قوی هیدروپول استخری5.6*7516 بار 9,396,000
قیمت لوله UPVC فشار قوی هیدروپول استخری6.7*9016 بار 13,360,000
قیمت لوله UPVC فشار قوی هیدروپول استخری6.6*11016 بار 16,362,000
قیمت لوله UPVC فشار قوی هیدروپول استخری7.4*12516 بار 20,980,000
قیمت لوله UPVC فشار قوی هیدروپول استخری6.2*16010 بار 23,605,000
قیمت لوله UPVC فشار قوی هیدروپول استخری9.5*16016 بار 34,400,000
قیمت لوله UPVC فشار قوی هیدروپول استخری7.7*20010 بار 35,700,000
قیمت لوله UPVC فشار قوی هیدروپول استخری11.9*20016 بار 53,700,000
قیمت لوله UPVC فشار قوی هیدروپول استخری14.8*25016 بار -
پایپ مالکانال تلگرام pipemall@اینستاگرام pipemall.ir@پایپ مال
نام اتصالسایزتعداد در کارتنقیمت/ريال
قیمت زانو 45 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی20400 162,000
قیمت زانو 45 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی25200 193,000
قیمت زانو 45 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی32100 293,000
قیمت زانو 45 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی4075 502,000
قیمت زانو 45 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی5080 522,000
قیمت زانو 45 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی6350 620,000
قیمت زانو 45 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی7540 1,300,000
قیمت زانو 45 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی9025 1,830,000
قیمت زانو 45 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی11018 3,100,000
قیمت زانو 45 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی1258 4,900,000
قیمت زانو 45 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی1406 9,230,000
قیمت زانو 45 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی1605 9,540,000
قیمت زانو 45 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی2002 19,900,000
قیمت زانو 45 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی2252 36,500,000
قیمت زانو 45 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی2502 72,000,000
قیمت زانو 45 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی3151 122,700,000
قیمت زانو 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی20300 162,000
قیمت زانو 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی25200 189,000
قیمت زانو 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی32100 280,000
قیمت زانو 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی4060 489,000
قیمت زانو 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی5080 522,000
قیمت زانو 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی6360 678,000
قیمت زانو 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی7540 1,230,000
قیمت زانو 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی9025 1,890,000
قیمت زانو 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی11015 3,220,000
قیمت زانو 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی1258 5,150,000
قیمت زانو 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی1406 9,230,000
قیمت زانو 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی1604 9,310,000
قیمت زانو 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی2002 20,300,000
قیمت زانو 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی2251 36,800,000
قیمت زانو 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی2501 80,800,000
قیمت زانو 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی3151 141,600,000
قیمت زانو 90 درجه یو پی وی سی upvc یکسر دنده فشار قوی"1/2*20300 442,000
قیمت زانو 90 درجه یو پی وی سی upvc یکسر دنده فشار قوی"3/4*25200 528,000
قیمت زانو 90 درجه یو پی وی سی upvc یکسر دنده فشار قوی"1*32100 644,000
قیمت زانو 90 درجه یو پی وی سی upvc یکسر دنده فشار قوی"1/4 1*4060 908,000
قیمت زانو 90 درجه یو پی وی سی upvc یکسر دنده فشار قوی"1/2 1*5080 1,150,000
قیمت زانو 90 درجه یو پی وی سی upvc یکسر دنده فشار قوی"2*6360 1,610,000
قیمت زانو 90 درجه یو پی وی سی upvc یکسر دنده فشار قوی"1/2 2*7540 3,900,000
قیمت زانو 90 درجه یو پی وی سی upvc یکسر دنده فشار قوی"3*9025 5,320,000
قیمت زانو 90 درجه یو پی وی سی upvc یکسر دنده فشار قوی"4*11015 8,630,000
قیمت زانو 45 درجه یو پی وی سی upvc یکسر دنده فشار قوی"1/2*20 435,000
قیمت زانو 45 درجه یو پی وی سی upvc یکسر دنده فشار قوی"3/4*25 526,000
قیمت زانو 45 درجه یو پی وی سی upvc یکسر دنده فشار قوی"1/2 1*50 1,310,000
پایپ مالکانال تلگرام pipemall@اینستاگرام pipemall.ir@پایپ مال
قیمت زانو 45 درجه یو پی وی سی upvc یکسر دنده فشار قوی"2*63 1,730,000
قیمت سه راه 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی20200 189,000
قیمت سه راه 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی25100 223,000
قیمت سه راه 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی3260 443,000
قیمت سه راه 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی4090 580,000
قیمت سه راه 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی5050 594,000
قیمت سه راه 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی6350 783,000
قیمت سه راه 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی7530 1,490,000
قیمت سه راه 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی9018 2,550,000
قیمت سه راه 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی11010 3,870,000
قیمت سه راه 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی1256 6,440,000
قیمت سه راه 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی1404 11,700,000
قیمت سه راه 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی1603 11,900,000
قیمت سه راه 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی2001 22,400,000
قیمت سه راه 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی2251 47,300,000
قیمت سه راه 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی2501 93,100,000
قیمت سه راه 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی3151 151,800,000
قیمت سه راه 90 درجه یو پی وی سی upvc ناف دنده فشار قوی"1/2*20200 596,000
قیمت سه راه 90 درجه یو پی وی سی upvc ناف دنده فشار قوی"3/4*25100 668,000
قیمت سه راه 90 درجه یو پی وی سی upvc ناف دنده فشار قوی"1*3260 783,000
قیمت سه راه 90 درجه یو پی وی سی upvc ناف دنده فشار قوی"1/4 1*4090 1,250,000
قیمت سه راه 90 درجه یو پی وی سی upvc ناف دنده فشار قوی"1/2 1*5050 1,640,000
قیمت سه راه 90 درجه یو پی وی سی upvc ناف دنده فشار قوی"2*6350 2,330,000
قیمت سه راه 90 درجه یو پی وی سی upvc ناف دنده فشار قوی"1/2 2*7530 4,540,000
قیمت سه راه 90 درجه یو پی وی سی upvc ناف دنده فشار قوی"3*9018 6,670,000
قیمت سه راه 90 درجه یو پی وی سی upvc ناف دنده فشار قوی"4*11010 -
قیمت سه راه تبدیل 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی32*2050 567,000
قیمت سه راه تبدیل 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی32*25 511,000
قیمت سه راه تبدیل 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی40*2548 766,000
قیمت سه راه تبدیل 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی40*3248 682,000
قیمت سه راه تبدیل 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی50*4050 839,000
قیمت سه راه تبدیل 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی50*3275 835,000
قیمت سه راه تبدیل 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی63*3230 1,590,000
قیمت سه راه تبدیل 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی63*2530 1,590,000
قیمت سه راه تبدیل 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی63*5030 1,480,000
قیمت سه راه تبدیل 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی75*6335 2,420,000
قیمت سه راه تبدیل 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی90*6335 3,010,000
قیمت سه راه تبدیل 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی110*6322 4,550,000
قیمت سه راه تبدیل 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی125*1108 8,430,000
قیمت سه راه تبدیل 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی160*1105 15,400,000
قیمت سه راه تبدیل 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی200*1102 26,100,000
قیمت سه راه تبدیل 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی200*1602 24,700,000
قیمت سه راه تبدیل 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی250*2001 82,000,000
قیمت سه راه تبدیل 90 درجه یو پی وی سی upvc چسبی فشار قوی315*2501 -
پایپ مالکانال تلگرام pipemall@اینستاگرام pipemall.ir@پایپ مال
قیمت تبدیل چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی25*20- 121,000
قیمت تبدیل چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی32*20550 157,000
قیمت تبدیل چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی32*25500 157,000
قیمت تبدیل چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی40*32300 177,000
قیمت تبدیل چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی50*32200 247,000
قیمت تبدیل چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی50*40200 223,000
قیمت تبدیل چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی63*32100 418,000
قیمت تبدیل چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی63*40100 443,000
قیمت تبدیل چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی63*50100 319,000
قیمت تبدیل چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی75*4060 634,000
قیمت تبدیل چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی75*5060 582,000
قیمت تبدیل چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی75*6360 489,000
قیمت تبدیل چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی90*6365 737,000
قیمت تبدیل چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی90*7565 711,000
قیمت تبدیل چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی110*6375 1,340,000
قیمت تبدیل چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی110*7575 1,250,000
قیمت تبدیل چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی110*9075 1,190,000
قیمت تبدیل چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی125*11035 1,580,000
قیمت تبدیل چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی125*9035 2,540,000
قیمت تبدیل چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی140*11035 3,000,000
قیمت تبدیل چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی140*12535 1,730,000
قیمت تبدیل چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی160*11025 2,960,000
قیمت تبدیل چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی160*14025 2,330,000
قیمت تبدیل چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی200*16012 4,670,000
قیمت تبدیل چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی225*2006 6,600,000
قیمت تبدیل چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی250*2256 14,300,000
قیمت تبدیل چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی250*2006 -
قیمت تبدیل چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی280*2502 19,300,000
قیمت تبدیل چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی315*2802 29,000,000
قیمت تبدیل یکسر دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"3/8*20 336,000
قیمت تبدیل یکسر دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"1/2*251200 255,000
قیمت تبدیل یکسر دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"1/2*32600 451,000
قیمت تبدیل یکسر دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"3/4*32600 375,000
قیمت تبدیل یکسر دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"1*40300 522,000
قیمت تبدیل یکسر دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"1/4 1*50200 676,000
قیمت تبدیل یکسر دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"1/2 1*63100 712,000
قیمت بوشن مغزی یو پی وی سی upvc فشار قوی"1/2*20500 169,000
قیمت بوشن مغزی یو پی وی سی upvc فشار قوی"3/4*25250 223,000
قیمت بوشن مغزی یو پی وی سی upvc فشار قوی"1*32160 293,000
قیمت بوشن مغزی یو پی وی سی upvc فشار قوی"1/4 1*40100 483,000
قیمت بوشن مغزی یو پی وی سی upvc فشار قوی"1/2 1*50150 626,000
قیمت بوشن مغزی یو پی وی سی upvc فشار قوی"2*63100 940,000
قیمت بوشن مغزی یو پی وی سی upvc فشار قوی"1/2 2*7548 1,770,000
قیمت بوشن مغزی یو پی وی سی upvc فشار قوی"3*9027 2,340,000
قیمت بوشن مغزی یو پی وی سی upvc فشار قوی"4*11026 3,380,000
قیمت مغزی یو پی وی سی upvc فشار قوی"1/2500 233,000
قیمت مغزی یو پی وی سی upvc فشار قوی"3/4300 241,000
قیمت مغزی یو پی وی سی upvc فشار قوی"1180 345,000
قیمت مغزی یو پی وی سی upvc فشار قوی"1/4 1100 476,000
قیمت مغزی یو پی وی سی upvc فشار قوی"1/2 1150 541,000
قیمت مغزی یو پی وی سی upvc فشار قوی"2120 692,000
قیمت مغزی یو پی وی سی upvc فشار قوی"1/2 275 1,400,000
قیمت مغزی یو پی وی سی upvc فشار قوی"370 1,870,000
قیمت مغزی یو پی وی سی upvc فشار قوی"445 2,400,000
قیمت کپ داخل دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"1/2 190 575,000
قیمت کپ داخل دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"2100 745,000
قیمت چهار راه یو پی وی سی upvc فشار قوی32110 1,790,000
قیمت چهار راه یو پی وی سی upvc فشار قوی4070 2,040,000
قیمت چهار راه یو پی وی سی upvc فشار قوی5035 2,380,000
قیمت چهار راه یو پی وی سی upvc فشار قوی6340 3,960,000
قیمت چهار راه یو پی وی سی upvc فشار قوی7520 4,500,000
قیمت چهار راه یو پی وی سی upvc فشار قوی9012 5,990,000
قیمت چهار راه یو پی وی سی upvc فشار قوی1107 12,700,000
قیمت بوشن چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی20480 143,000
قیمت بوشن چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی25250 170,000
قیمت بوشن چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی32125 203,000
قیمت بوشن چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی40100 287,000
قیمت بوشن چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی5070 306,000
قیمت بوشن چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی63135 430,000
قیمت بوشن چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی7580 834,000
قیمت بوشن چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی9045 1,170,000
قیمت بوشن چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی11028 1,790,000
قیمت بوشن چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی12522 3,010,000
قیمت بوشن چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی14016 4,580,000
قیمت بوشن چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی16012 4,830,000
قیمت بوشن چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی2004 10,500,000
قیمت بوشن چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی2252 18,900,000
قیمت بوشن چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی2501 27,700,000
قیمت بوشن چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی3151 53,700,000
قیمت بوشن یکسر دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"1/2*20450 234,000
قیمت بوشن یکسر دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"3/4*25240 280,000
قیمت بوشن یکسر دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"1*32180 326,000
قیمت بوشن یکسر دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"1/4 1*4080 413,000
قیمت بوشن یکسر دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"1/2 1*50100 639,000
قیمت بوشن یکسر دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"2*6375 887,000
قیمت بوشن یکسر دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"1/2 2*7575 1,640,000
قیمت بوشن یکسر دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"3*9060 2,060,000
قیمت بوشن یکسر دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"4*11018 3,040,000
قیمت بوشن یکسر دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"5*12522 6,220,000
قیمت بوشن یکسر دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"6*16012 9,440,000
پایپ مالکانال تلگرام pipemall@اینستاگرام pipemall.ir@پایپ مال
قیمت کپ چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی20700 136,000
قیمت کپ چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی25600 157,000
قیمت کپ چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی32250 189,000
قیمت کپ چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی40150 221,000
قیمت کپ چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی5090 339,000
قیمت کپ چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی63100 398,000
قیمت کپ چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی7560 685,000
قیمت کپ چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی9035 1,060,000
قیمت کپ چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی11025 1,450,000
قیمت کپ چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی12515 2,490,000
قیمت کپ چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی14010 4,370,000
قیمت کپ چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی1608 4,450,000
قیمت کپ چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی2008 8,100,000
قیمت کپ چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی2502 22,600,000
قیمت کپ چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی3151 36,000,000
قیمت بست لوله یو پی وی سی upvc فشار قوی20500 83,000
قیمت بست لوله یو پی وی سی upvc فشار قوی25400 93,000
قیمت بست لوله یو پی وی سی upvc فشار قوی32300 148,000
قیمت بست لوله یو پی وی سی upvc فشار قوی40200 216,000
قیمت بست لوله یو پی وی سی upvc فشار قوی50100 313,000
قیمت بست لوله یو پی وی سی upvc فشار قوی63200 379,000
قیمت بست لوله یو پی وی سی upvc فشار قوی75100 620,000
قیمت بست لوله یو پی وی سی upvc فشار قوی90100 863,000
قیمت بست لوله یو پی وی سی upvc فشار قوی110100 954,000
قیمت فلنج آب بند یو پی وی سی upvc فشار قوی50200 301,000
قیمت فلنج آب بند یو پی وی سی upvc فشار قوی63125 371,000
قیمت فلنج آب بند یو پی وی سی upvc فشار قوی7590 463,000
قیمت فلنج آب بند یو پی وی سی upvc فشار قوی90100 661,000
قیمت فلنج آب بند یو پی وی سی upvc فشار قوی11080 706,000
قیمت فلنج آب بند یو پی وی سی upvc فشار قوی12535 1,060,000
قیمت فلنج آب بند یو پی وی سی upvc فشار قوی16050 1,190,000
قیمت فلنج آب بند یو پی وی سی upvc فشار قوی20025 1,590,000
قیمت مهره ماسوره چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی20125 987,000
قیمت مهره ماسوره چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی25100 1,325,000
قیمت مهره ماسوره چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی3250 1,782,000
قیمت مهره ماسوره چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی400 2,104,000
قیمت مهره ماسوره چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی5045 2,913,000
قیمت مهره ماسوره چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی6325 3,619,000
قیمت مهره ماسوره چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی7518 9,536,000
قیمت مهره ماسوره چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی9010 12,789,000
قیمت مهره ماسوره چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی1107 17,374,000
قیمت مهره ماسوره یکسر دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"3/8*16125 1,751,000
قیمت مهره ماسوره یکسر دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"1/2*20125 1,477,000
قیمت مهره ماسوره یکسر دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"3/4*25100 1,881,000
قیمت مهره ماسوره یکسر دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"1*3250 2,378,000
قیمت مهره ماسوره یکسر دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"1/4 1*4030 2,731,000
قیمت مهره ماسوره یکسر دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"1/2 1*5045 3,527,000
قیمت مهره ماسوره یکسر دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"2*6325 4,442,000
قیمت مهره ماسوره یکسر دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"1/2 2*7518 11,117,000
قیمت مهره ماسوره یکسر دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"3*9010 15,466,000
قیمت مهره ماسوره یکسر دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"4*1107 19,202,000
قیمت مهره ماسوره یکسر مغزی یو پی وی سی upvc فشار قوی"1/2*2025 1,568,000
قیمت مهره ماسوره یکسر مغزی یو پی وی سی upvc فشار قوی"3/4*2530 1,868,000
قیمت مهره ماسوره یکسر مغزی یو پی وی سی upvc فشار قوی"1*3250 2,508,000
قیمت مهره ماسوره یکسر مغزی یو پی وی سی upvc فشار قوی"1/4 1*4036 3,005,000
قیمت مهره ماسوره یکسر مغزی یو پی وی سی upvc فشار قوی"1/2 1*5075 3,180,000
قیمت مهره ماسوره یکسر مغزی یو پی وی سی upvc فشار قوی"2*6350 4,363,000
قیمت مهره ماسوره یکسر برنجی داخل دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"1/2*20125 2,312,500
قیمت مهره ماسوره یکسر برنجی داخل دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"3/4*25100 2,687,500
قیمت مهره ماسوره یکسر برنجی داخل دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"1*3250 3,706,250
قیمت مهره ماسوره یکسر برنجی داخل دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"1/4 1*4050 4,975,000
قیمت مهره ماسوره یکسر برنجی داخل دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"1/2 1*5030 6,256,250
قیمت مهره ماسوره یکسر برنجی داخل دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"2*6310 8,320,000
قیمت مهره ماسوره یکسر برنجی داخل دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"1/2 2*7510 21,287,500
قیمت مهره ماسوره یکسر برنجی داخل دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"3*9010 -
قیمت شیر توپی مهره دار چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی2055 4,450,000
پایپ مالکانال تلگرام pipemall@اینستاگرام pipemall.ir@پایپ مال
قیمت شیر توپی مهره دار چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی2575 4,580,000
قیمت شیر توپی مهره دار چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی3260 5,470,000
قیمت شیر توپی مهره دار چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی4030 5,880,000
قیمت شیر توپی مهره دار چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی5020 8,100,000
قیمت شیر توپی مهره دار چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی6312 9,670,000
قیمت شیر توپی مهره دار چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی759 24,700,000
قیمت شیر توپی مهره دار چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی904 34,400,000
قیمت شیر توپی مهره دار چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی1102 48,100,000
قیمت شیر توپی مهره دار یکسر دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"1/2*2055 4,900,000
قیمت شیر توپی مهره دار یکسر دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"3/4*2575 5,100,000
قیمت شیر توپی مهره دار یکسر دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"1*3260 6,200,000
قیمت شیر توپی مهره دار یکسر دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"1/4 1*4030 6,500,000
قیمت شیر توپی مهره دار یکسر دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"1/2 1*5020 8,910,000
قیمت شیر توپی مهره دار یکسر دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"2*6312 10,638,000
قیمت شیر توپی مهره دار یکسر دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"1/2 2*759 27,200,000
قیمت شیر توپی مهره دار یکسر دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"3*904 37,900,000
قیمت شیر توپی مهره دار یکسر دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"4*1102 53,000,000
قیمت شیر توپی مهره دار دوسر دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"1/255 5,400,000
قیمت شیر توپی مهره دار دوسر دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"3/475 5,500,000
قیمت شیر توپی مهره دار دوسر دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"160 6,600,000
قیمت شیر توپی مهره دار دوسر دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"1/4 130 7,100,000
قیمت شیر توپی مهره دار دوسر دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"1/2 120 9,800,000
قیمت شیر توپی مهره دار دوسر دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"212 11,700,000
قیمت شیر توپی مهره دار دوسر دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"1/2 29 29,700,000
قیمت شیر توپی مهره دار دوسر دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"34 41,280,000
قیمت شیر توپی مهره دار دوسر دنده یو پی وی سی upvc فشار قوی"42 57,730,000
قیمت شیر خودکار فنردار چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی20 3,750,000
قیمت شیر خودکار فنردار چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی25 4,180,000
قیمت شیر خودکار فنردار چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی32 5,100,000
قیمت شیر خودکار فنردار چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی40 5,620,000
قیمت شیر خودکار فنردار چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی50 6,380,000
قیمت شیر خودکار فنردار چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی63 9,760,000
قیمت شیر خودکار فنردار چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی75 19,400,000
قیمت شیر خودکار فنردار چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی90 22,800,000
قیمت شیر خودکار فنردار چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی110 37,700,000
قیمت شیر خودکار بین فلنجی یو پی وی سی upvc فشار قوی63 16,100,000
قیمت شیر خودکار بین فلنجی یو پی وی سی upvc فشار قوی75 19,000,000
قیمت شیر خودکار بین فلنجی یو پی وی سی upvc فشار قوی90 21,300,000
قیمت شیر خودکار بین فلنجی یو پی وی سی upvc فشار قوی110 27,300,000
قیمت شیر خودکار بین فلنجی یو پی وی سی upvc فشار قوی125 30,600,000
قیمت شیر خودکار بین فلنجی یو پی وی سی upvc فشار قوی160 39,100,000
قیمت شیر خودکار بین فلنجی یو پی وی سی upvc فشار قوی200 46,200,000
قیمت شیر خودکار بین فلنجی یو پی وی سی upvc فشار قوی250 113,000,000
قیمت شیر خودکار دریچه ای چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی50 4,940,000
قیمت شیر خودکار دریچه ای چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی63 6,220,000
قیمت شیر خودکار دریچه ای چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی75 15,300,000
قیمت شیر خودکار دریچه ای چسبی یو پی وی سی upvc فشار قوی90 22,900,000
قیمت فلنج یو پی وی سی upvc فشار قوی20750 313,000
قیمت فلنج یو پی وی سی upvc فشار قوی25450 334,000
قیمت فلنج یو پی وی سی upvc فشار قوی32250 484,000
قیمت فلنج یو پی وی سی upvc فشار قوی40150 528,000
قیمت فلنج یو پی وی سی upvc فشار قوی50160 548,000
قیمت فلنج یو پی وی سی upvc فشار قوی63100 600,000
قیمت فلنج یو پی وی سی upvc فشار قوی7570 842,000
قیمت فلنج یو پی وی سی upvc فشار قوی9085 1,200,000
قیمت فلنج یو پی وی سی upvc فشار قوی11045 1,530,000
قیمت فلنج یو پی وی سی upvc فشار قوی12524 2,240,000
قیمت فلنج یو پی وی سی upvc فشار قوی14018 3,400,000
قیمت فلنج یو پی وی سی upvc فشار قوی16016 3,910,000
قیمت فلنج یو پی وی سی upvc فشار قوی2007 5,690,000
قیمت فلنج یو پی وی سی upvc فشار قوی2253 7,710,000
قیمت فلنج یو پی وی سی upvc فشار قوی2504 23,400,000
قیمت فلنج یو پی وی سی upvc فشار قوی3152 37,000,000
قیمت رینگ یو پی وی سی upvc فشار قوی20150 699,000
قیمت رینگ یو پی وی سی upvc فشار قوی25110 722,000
قیمت رینگ یو پی وی سی upvc فشار قوی3280 897,000
قیمت رینگ یو پی وی سی upvc فشار قوی4050 1,040,000
قیمت رینگ یو پی وی سی upvc فشار قوی5048 1,050,000
قیمت رینگ یو پی وی سی upvc فشار قوی6325 1,170,000
قیمت رینگ یو پی وی سی upvc فشار قوی7540 1,490,000
قیمت رینگ یو پی وی سی upvc فشار قوی9035 1,730,000
قیمت رینگ یو پی وی سی upvc فشار قوی11022 2,070,000
قیمت رینگ یو پی وی سی upvc فشار قوی12518 2,800,000
قیمت رینگ یو پی وی سی upvc فشار قوی14018 3,300,000
قیمت رینگ یو پی وی سی upvc فشار قوی16014 3,310,000
قیمت رینگ یو پی وی سی upvc فشار قوی2008 7,080,000
قیمت رینگ یو پی وی سی upvc فشار قوی2258 9,020,000
قیمت رینگ یو پی وی سی upvc فشار قوی2507 28,100,000
قیمت رینگ یو پی وی سی upvc فشار قوی3157 35,300,000
چسب upvcیک لیتر - طوسی12 9,240,000
چسب upvcنیم لیتر12 4,840,000
چسب upvc250 cc - طوسی24 2,530,000
کلینر upvcیک لیتر12 6,270,000
کلینر upvcنیم لیتر12 3,575,000
کلینر upvc250 cc24 1,980,000
پرایمر upvcنیم لیتر12 5,390,000

کاربرد لوله و اتصالات UPVC یو پی وی سی

لوله و اتصالات استخری upvc فشار قوی در لوله کشی تصفیه خانه ها ، استخر و سونا و جکوزی بیشترین مورد استفاده را دارند اما به طور کلی در جاهایی استفاده می شوند که نیاز به انتقال آب با فشار بالا باشد.

کدام برند لوله ها و اتصالات استخری مناسب تر است؟

به طور کلی اگر بخواهیم بدانیم باید این مورد را در نظر بگیریم که تمامی لوله های تولید شده در داخل کشور از برند های معروف همگی دارای نشان ملی استاندارد هستند و می توان از آن ها با خیال آسوده استفاده کرد اما در این میان شرکت های تولید کننده این لوله ها را با قیمت های متفاوت عرضه می کنند.

شرکت هایی مثل وینوپلاستیک ( وینو هیدروپول ) ، پلیمر گلپایگان pg ، یزد پولیکا ، اینگل ، پلیمر یاس ، نیک پلیمر ، کاسپین اما تنها چیزی که بین این شرکت ها مشترک است نبود سبد کامل و حتی نداشتن محصول در قسمت اتصالات است که دو شرکت وینوهیدروپول و پلیمر گلپایگان اتصالات پر مصرف در سایز های پر مصرف را نیز تولید می کنند و برای دیگر اتصالات که مورد نیاز لوله کشی باشد و نمونه ایرانی و داخلی آن وجود نداشته باشد می توان از اتصالات پیمتاش Pimtas ترکیه استفاده کرد و یا کلیه اتصالات را به صورت یک پارچه از محصولات پیمتاش استفاده کرد.

شیر توپی استخری یو پی وی سی

یکی از اتصالات مهم در سیستم لوله کشی استخر شیر توپی upvc می باشد. که با توجه به اسم آن سیستم قطع و وصل داخل این شیر توسط یک توپی انجام می شود و توپی داخل این شیر با اهرم دسته شیر در حالت باز یا بسته قرار می گیرد.

مزایای لوله و اتصالات upvc استخری

در ساخت این لوله و اتصالات از متریال و مواد شیمیایی بهداشتی استفاده شده است که این محصولات را برای استفاده در سیستم آب آشامیدنی و مکان هایی که نیاز است به طور بهداشتی سیال مورد نظر انتقال پیدا کند مناسب می سازد.

همچنین به دلیل سطح صاف و صیقلی لوله باعث جلوگیری از رسوب بستن در مکان هایی مثل جکوزی که ضد عفونی آب آن توسط مواد و املاح ضدعفونی انجام می گیرد می شود.

مقاومت شیمایی بالا

همچنین به دلیل ساختار و مواد اولیه این لوله و اتصالات خورندگی و آن ها در برابر کلر و مواد شیمیایی دیگر بالا بوده و به سیستم لوله کشی استخر هیچ آسیبی وارد نمی شود.

اتصال قوی و آب بندی فوق العاده

لوله و اتصالات از هر نوعی ک باشند باید به صورت آب بند اجرا شوند یعنی در محل اتصال لوله ها و یا اتصالات هیچ گونه نشتی نداشته باشند که در لوله و اتصالات یو پی وی سی این امر با چسب انجام می شود و این چسب اتصالات را به یکدیگر جوش داده و آب بندی بسیار عالی انجام می شود.

مقاومت در برابر حریق

لوله و اتصالات استخری از مواد upvc ساخته شده اند که این متریال به هیچ عنوان آتش نمی گیرد و در برابر شعله مستقیم شروع به آب شدن میکند و به هیچ عنوان آتش سوزی و حریق را گسترده تر نمی کند.

عمر طولانی

معمولا عمر مفید هر ساختمان ۵۰ سال می باشد ولی عمر متوسط این لوله ها به بیش از ۵۰ سال می رسد و اجرای صحیح و اصولی آن باعث آسودگی خیال از سیستم لوله کشی می باشد.

حمل و نقل و اجرای سریع

لوله های یو پی وی سی به دلیل وزن پایین و مقاومت بالا که حمل و نقل آن ها را آسان کرده و همچنین اجرا و نصب بی درد سر و راحت نسبت به سایر لوله ها مثل پلی پروپیلن یا پلی اتیلن باعث محبوبیت آن ها در استفاده در سیستم پایپینگ استخر و جکوزی شده است.

تنوع سایز در لوله و اتصالات استخری upvc

لوله و اتصالات استخری یو پی وی سی هم در سایز هم در اتصالات تنوع بالایی دارند که این امر انتقال سیال توسط این سیستم لوله کشی را بهتر و دست مجری را برای هر گونه انشعاب و اتصال باز می گذارد.

این لوله و اتصالات در سایز های ۱۶ ، ۲۰ ، ۲۵ ، ۳۲ ، ۴۰ ، ۵۰ ، ۶۳ ، ۷۵ ، ۹۰ ، ۱۱۰ ، ۱۲۵ ، ۱۶۰ ، ۲۰۰ ، ۲۵۰ و ۳۱۵ تولید می شوند که نسبت به سایر لوله ها در سایز بندی و اتصالات گزینه بهتری برای اجرای سیستم لوله کشی استخر ها ، تصفیه خانه ها ، جکوزی و … می باشد.

اتصالات upvc استخری

زانو چسبی Upvc یو پی وی سی ۴۵ و ۹۰ درجه

کاربرد این دو اتصال در زمانی است که میخواهیم در سیستم لوله کشی تغییر مسیر ایجاد کنیم و این تغییر مسیر را با زانو یو پی وی سی ۴۵ یا ۹۰ درجه که بستگی به زاویه تغییر مسیر دارد انجام می دهیم

سراه چسبی Upvc یو پی وی سی ۹۰ درجه

سراه چسبی یو پی وسی برای انشعاب گرفتن از خط لوله به کار می رود و زمانی که نیاز به انشعاب گیری از خط لوله بود باید سراه متناسب با سایز لوله را در بین خط متصل می کنیم به طور مثال سراه سایز ۶۳ یو پی وی سی برای انشعاب گیری از لوله سایز ۶۳ استفاده می شود.

بوشن چسبی Upvc

بوشن چسبی یو پی وی سی یکی از پر کاربردترین اتصالات لوله کشی استخر می باشد به این دلیل که برای متصل کردن دو لوله هم سایز به این اتصال نیاز داریم. داخل این بوشن ها استپر یا زائده ای در نظر گرفته شده است تا از هر طرف لوله به میزان مساوی داخل بوشن وارد شود.


بیشتر بخوانید:
قیمت کلکتور برنجی | انواع کلکتور های پله ای مدولار سایز “۳/۴ ، “۱ اینچ الی “۲ و ۲b الی ۱۲b

تبدیل چسبی Upvc

تبدیل چسبی یو پی وی سی برای اتصال دو لوله یا دو اتصال غیر هم سایز استفاده می شود. البته اکثرا تبدیل ها به صورت یک تکه مورد استفاده قرار می گیرند اما در بعضی مواقع که سایز دو لوله خیلی با هم فاصله داشته باشد به طور مثال متصل کرد لوله ۶۳ Upvc به لوله ۲۰ یو پی وی سی استخری با یک تبدیل امکان پذیر نیست به این دلیل که تبدیل سایز ۶۳به۲۰ وجود نداشته و تولید نمی شود.

در این صورت باید از دو تبدیل همزمان استفاده نمود به طور مثال تبدیل ۶۳*۳۲ و تبدیل ۳۲*۲۰ را به یکدیگر چسب زده و سپس به لوله ها را با استفاده از تبدیل به یکدیگر متصل می کنیم.

چهار راه چسبی Upvc

از چهارراه چسبی یو پی وی سی نیز همانند سراه برای انشعاب گرفتن می توان استفاده کرد با این تفاوت که استفاده از چهار راه دو انشعاب در یک راستا و در دو جهت مختلف به ما می دهد.

مهره ماسوره چسبی و دنده ای Upvc

مهره ماسوره در قسمت هایی از سیستم به کار می رود که نیاز باشد حتی بعد از اجرا بدون عملیات خاصی باز شده و تعمیر و یا تعویض احتمالی انجام شود. مهره ماسوره دارای دو فلنج می باشد که یکی متحرک و دیگری ثابت می باشد به این صورت که فقط یک فلنج را می توان جدا کرده و تعویض نمود.

این مهره ماسوره ها به چهار مدل تقسیم می شوند. نوع اول مهره ماسوره دو سر چسب می باشد که برای اتصال آن ها به خط لوله از چسب استفاده می شود. نوع دوم مهره ماسوره یکسر دنده Upvc پیمتاش ترکیه که در این مهره ها اگر به صورت فابریک شرکت باشد فلنج قسمت ثابت آن به صورت دنده ای بوده یعنی با تعویض فلنج چسبی آن می توان آن را به مهره ماسوره دوسر دنده ای تغییر داد اما معمولا چون به صورت فابریکی نیستند قسمت متحرک آن ها دنده بوده و امکان تبدیل به فلنج دوسر دنده را ندارند.

نوع سوم هم همانطور که متوجه شدید مهره ماسوره دوسر دنده است که اتصال آن ها به صورت دنده ای انجام می شود. و اما مدل چهارم که مهره ماسوره یکسر مغزی می باشد به این صورت که یکسر آن فلنج چسبی و طرف دیگر آن فلنج بیرون دنده می باشد.

قیمت خرید لوله و اتصالات upvc وینو هیدروپول

نام سایز / میلی مترضخامت / میلی متربرندقیمت هر شاخه / ريال
لوله upvc استخری 20 بار161.5وینو هیدروپول560.000
لوله upvc استخری 20 بار201.9وینو هیدروپول857.000
لوله upvc استخری 20 بار252.3وینو هیدروپول1.285.000
لوله upvc استخری 16 بار322.4وینو هیدروپول1.721.000
لوله upvc استخری 16 بار403.0وینو هیدروپول2.761.000
لوله upvc استخری 16 بار503.7وینو هیدروپول4.109.000
لوله upvc استخری 16 بار634.7وینو هیدروپول6.571.000
لوله upvc استخری 16 بار755.6وینو هیدروپول9.396.000
لوله upvc استخری 16 بار906.7وینو هیدروپول13.360.000
لوله upvc استخری 16 بار1106.6وینو هیدروپول16.362.000
لوله upvc استخری 16 بار1257.4وینو هیدروپول20.980.000
لوله upvc استخری 16 بار1609.5وینو هیدروپول34.400.000
لوله upvc استخری 16 بار20011.9وینو هیدروپول53.700.000
لوله upvc استخری 10 بار2509.6وینو هیدروپول55.500.000
لوله upvc استخری 10 بار31512.1وینو هیدروپول98.389.000

نحوه اتصال در لوله و اتصالات upvc

اتصال و آب بندی لوله و اتصالات استخری توسط سه ماده ی کلینر ، پرایمر و چسب انجام می شود به این صورت که اول سطح مورد نظر با کلینر پاک سازی شده تا هیچ گونه گرد و خاک و ماده اضافی روی آن نباشد و سپس به محل مرد نظر را به پرایمر آغشته کرده تا سطح لوله نرم شده و چسبندگی بهتر صورت بگیرد و سپس محل اتصال را به چسب آغشته کرده و دو اتصال را درون یکدیگر قرار می دهیم

ه این صورت چسب محل اتصال را به یکدیگر جوش داده و لوله و اتصال مورد نظر به خورد یکدیگر رفته و جزیی از هم می شوند که به هیچ عنوان غیر از برش محل مورد نظر نمی توان آن ها را جدا کرد. همچنین در این سیستم لوله کشی نیز اتصالات دنده ای هم وجود دارند که اتصالات دنده ای هم به صورت دو سر دنده و هم به صورت یکسر دنده و یکسر چسب می باشند که در قسمت دنده با تفلون مایع و یا نوار تفلون باید آب بندی صورت بگیرد. شما نیز می توانید برای اطلاع از آخرین اخبار در کانال تلگرام ما عضو شوید.

انواع محصولات در پایپ مال

پایپ مال ارائه کننده انواع لوله و اتصالات آب ، فاضلاب ، گاز می باشد که دارای دسته بندی متنوع محصولات ساختمانی و کشاورزی می باشد از جمله محصولات ارائه شده در پایپ مال به شرح زیر می باشد که برای دریافت اطلاعات از محصول و قیمت آن روی لینک محصول کلیک کنید. برای دریافت استعلام قیمت و مشاوره با دفتر فروش ما تماس بگیرید.

لوله و اتصالات پلیکا

پلیمر گلپایگان PG (پلیکا گلپایگان اصلی ) ، وینو پلاستیک ، پلیکا اینگل ، نانو پلیمر یاس گلپایگان ، یزد پولیکا ، گلسار پلیمر گلپایگان ،

ستاره پلیمر گلپایگان ، تهران اتصالات ۱۱۰ ، پلیکا شهریار ( پلیکا ارزان ) ، لوله گرانول (مخصوص کشاورزی و هواکشی ) ، لوله پلیکا سمنان

لوله و اتصالات سفید تک لایه ( پلی پروپیلن ) آب

لوله پلی پروپیلن آذین ، لوله سفید تک لایه یزد بسپار ، لوله سفید تک لایه یزد لوله ، لوله سفید نیک بسپار یزد 

لوله و اتصالات پنج لایه آب

لوله و اتصالات نیوپایپ ، لوله و اتصالات بهتراشان سپاهان ‌BTS ، لوله و اتصالات ایزی پایپ

لوله اتصالات پوش فیت

پوش فیت پروتکت پلیران ، پوش فیت سایلنت پلی ران ، پوش فیت معمولی نیوفلکس ، پوش فیت سایلنت نیوفلکس ، پوش فیت یزد پوش فیت

پوش فیت معمولی یزد بسپار ، پوش فیت سایلنت یزد بسپار ، پوش فیت نیک بسپار

لوله و اتصالات پلی اتیلن

پلی اتیلن جوشی ، پیچی ، فاضلابی و قطره ای پلی رود ، پلی اتیلن جوشی ، فاضلابی ، پیچی و قطره ای پلیران

شیرآلات برنجی

شیرآلات برنجی سیم ایتالیا ، شیرآلات برنجی کیزایران ، شیرفلکه برنجی سامین ، شیر فلکه برنجی ایران شیر ، شیرگازی سارا

شیر آلات چدنی

شیرالات چدنی فاراب ، شیرآلات چدنی وگ ایران

عایق الاستومری و فوم گرمایش از کف

فوم گرمایش از کف متالایز ، فوم گرمایش از کف شانه تخم مرغی ، انواع بست گرمایش از کف ( بست خاردار،ریل گرمایش از کف)

عایق الاستومری کافلکس ، عایق الاستومری

انواع بست لوله پلیکا و بست روکش دار پوش فیت

بست پلیران ، بست ایران ، بست لوله پلیکا ، بست لوله پوش فیت ، انواع بست رگلاژی سقفی ، انواع بست دیواری پایه دار