یزد پوش فیت

یزد پوش فیت ، سیستم لوله کشی فاضلابی تشکیل شده از لوله و اتصالات است که از نظر کیفیت جنس و مواد اولیه ، طراحی، ساخت و نحوه نصب و اجرا نسبت به دیگر لوله و اتصالات فاضلابی موجود اعم از پلیمری با آلیاژی کاملا برتری دارد.

در این سیستم فاضلابی به دلیل وجود سوکت در لوله و اتصالات نیازی به استفاده از چسب و جوش نیست و از طرفی به دلیل نوع مواد اولیه و فرآیند تولید خاص شکنندگی دیگر انواع لوله و اتصالات فاضلابی را ندارد و مقاومت بالایی در برابر ضربه و فشار خارجی دارد.

لوله و اتصالات پوشفیت را در کشور شرکت های مختلف تولید می کنند که هر کدام نیز مدل های سایلنت را نیز به طور جدا در محصولات خود دارند شرکت هایی مثل پوش فیت پروتکت پلیران ، پوش فیت سایلنت پلیران ، پوش فیت یزد بسپار یا پلی تک ، پوش فیت نیک بسپار یزد و پوشفیت نیوفلکس پوش فیت های سایلنت یا بی صدا به دلیل ۳ لایه بودن و انتقال کمتر صدای فاضلاب نسبت به پوش فیت های معمولی قیمت بالاتری دارند

لیست قیمت ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ یزد پوش فیت 

شرح محصولسایز(میلیمتر)طول(سانتی متر)قیمت (تومان)
قیمت لوله پوش فیت یکسر سوکت یزد پوش فیت5015 سانتی متر 19,380
قیمت لوله پوش فیت یکسر سوکت یزد پوش فیت5025 سانتی متر 23,730
قیمت لوله پوش فیت یکسر سوکت یزد پوش فیت5050 سانتی متر 36,600
قیمت لوله پوش فیت یکسر سوکت یزد پوش فیت50100 سانتی متر 59,000
قیمت لوله پوش فیت یکسر سوکت یزد پوش فیت50200 سانتی متر 112,500
قیمت لوله پوش فیت یکسر سوکت یزد پوش فیت50300 سانتی متر 157,370
قیمت لوله پوش فیت یکسر سوکت یزد پوش فیت7515 سانتی متر 31,100
قیمت لوله پوش فیت یکسر سوکت یزد پوش فیت7525 سانتی متر 37,300
قیمت لوله پوش فیت یکسر سوکت یزد پوش فیت7550 سانتی متر 53,400
قیمت لوله پوش فیت یکسر سوکت یزد پوش فیت75100 سانتی متر 93,700
قیمت لوله پوش فیت یکسر سوکت یزد پوش فیت75200 سانتی متر 189,110
قیمت لوله پوش فیت یکسر سوکت یزد پوش فیت75300 سانتی متر 272,100
قیمت لوله پوش فیت یکسر سوکت یزد پوش فیت11015 سانتی متر 55,410
قیمت لوله پوش فیت یکسر سوکت یزد پوش فیت11025 سانتی متر 68,170
قیمت لوله پوش فیت یکسر سوکت یزد پوش فیت11050 سانتی متر 114,170
قیمت لوله پوش فیت یکسر سوکت یزد پوش فیت110100 سانتی متر 187,710
قیمت لوله پوش فیت یکسر سوکت یزد پوش فیت110200 سانتی متر 358,700
قیمت لوله پوش فیت یکسر سوکت یزد پوش فیت110300 سانتی متر 534,120
قیمت لوله پوش فیت یکسر سوکت یزد پوش فیت12515 سانتی متر 72,970
قیمت لوله پوش فیت یکسر سوکت یزد پوش فیت12525 سانتی متر 99,710
قیمت لوله پوش فیت یکسر سوکت یزد پوش فیت12550 سانتی متر 131,530
قیمت لوله پوش فیت یکسر سوکت یزد پوش فیت125100 سانتی متر 251,700
قیمت لوله پوش فیت یکسر سوکت یزد پوش فیت125200 سانتی متر 479,300
قیمت لوله پوش فیت یکسر سوکت یزد پوش فیت125300 سانتی متر 723,880
قیمت لوله پوش فیت یکسر سوکت یزد پوش فیت16015 سانتی متر 94,790
قیمت لوله پوش فیت یکسر سوکت یزد پوش فیت16025 سانتی متر 138,570
قیمت لوله پوش فیت یکسر سوکت یزد پوش فیت16050 سانتی متر 233,700
قیمت لوله پوش فیت یکسر سوکت یزد پوش فیت160100 سانتی متر 441,300
قیمت لوله پوش فیت یکسر سوکت یزد پوش فیت160200 سانتی متر 801,450
قیمت لوله پوش فیت یکسر سوکت یزد پوش فیت160300 سانتی متر 1,130,500
پایپ مالکانال تلگرام pipemall@اینستاگرام pipemall.ir@پایپ مال
قیمت لوله پوش فیت دو سر سوکت یزد پوش فیت5050 سانتی متر 38,910
قیمت لوله پوش فیت دو سر سوکت یزد پوش فیت50100 سانتی متر 62,070
قیمت لوله پوش فیت دو سر سوکت یزد پوش فیت50200 سانتی متر 110,700
قیمت لوله پوش فیت دو سر سوکت یزد پوش فیت50300 سانتی متر 160,770
قیمت لوله پوش فیت دو سر سوکت یزد پوش فیت7550 سانتی متر 69,970
قیمت لوله پوش فیت دو سر سوکت یزد پوش فیت75100 سانتی متر 101,290
قیمت لوله پوش فیت دو سر سوکت یزد پوش فیت75200 سانتی متر 195,770
قیمت لوله پوش فیت دو سر سوکت یزد پوش فیت75300 سانتی متر 276,700
قیمت لوله پوش فیت دو سر سوکت یزد پوش فیت11050 سانتی متر 139,770
قیمت لوله پوش فیت دو سر سوکت یزد پوش فیت110100 سانتی متر 190,210
قیمت لوله پوش فیت دو سر سوکت یزد پوش فیت110200 سانتی متر 367,700
قیمت لوله پوش فیت دو سر سوکت یزد پوش فیت110300 سانتی متر 537,120
قیمت لوله پوش فیت دو سر سوکت یزد پوش فیت12550 سانتی متر 174,870
قیمت لوله پوش فیت دو سر سوکت یزد پوش فیت125100 سانتی متر 281,700
قیمت لوله پوش فیت دو سر سوکت یزد پوش فیت125200 سانتی متر 491,700
قیمت لوله پوش فیت دو سر سوکت یزد پوش فیت125300 سانتی متر 701,670
قیمت لوله پوش فیت دو سر سوکت یزد پوش فیت16050 سانتی متر 260,070
قیمت لوله پوش فیت دو سر سوکت یزد پوش فیت160100 سانتی متر 461,400
قیمت لوله پوش فیت دو سر سوکت یزد پوش فیت160200 سانتی متر 817,600
قیمت لوله پوش فیت دو سر سوکت یزد پوش فیت160300 سانتی متر 1,165,500
پایپ مالکانال تلگرام pipemall@اینستاگرام pipemall.ir@پایپ مال
قیمت زانو پوش فیت 45 درجه یزد پوش فیت5090 19,130
قیمت زانو پوش فیت 45 درجه یزد پوش فیت7550 31,470
قیمت زانو پوش فیت 45 درجه یزد پوش فیت11020 68,370
قیمت زانو پوش فیت 45 درجه یزد پوش فیت12512 95,000
قیمت زانو پوش فیت 45 درجه یزد پوش فیت1606 177,000
زانو پوش فیت 87 درجه یزد پوش فیت5080 19,100
زانو پوش فیت 87 درجه یزد پوش فیت7540 30,370
زانو پوش فیت 87 درجه یزد پوش فیت11016 67,790
زانو پوش فیت 87 درجه یزد پوش فیت12510 97,150
زانو پوش فیت 87 درجه یزد پوش فیت1605 219,250
پایپ مالکانال تلگرام pipemall@اینستاگرام pipemall.ir@پایپ مال
قیمت زانو بلند پوش فیت 87 درجه یزد پوش فیت11010 82,270
قیمت زانو بلند پوش فیت 87 درجه یزد پوش فیت1258 125,000
قیمت سه راه پوش فیت 45 درجه یزد پوش فیت5040 33,500
قیمت سه راه پوش فیت 45 درجه یزد پوش فیت7525 69,770
قیمت سه راه پوش فیت 45 درجه یزد پوش فیت1109 129,100
قیمت سه راه پوش فیت 45 درجه یزد پوش فیت1255 176,700
قیمت سه راه پوش فیت 45 درجه یزد پوش فیت1602 302,800
قیمت سه راه تبدیل پوش فیت 45 درجه یزد پوش فیت75*5020 47,700
قیمت سه راه تبدیل پوش فیت 45 درجه یزد پوش فیت110*5018 94,100
قیمت سه راه تبدیل پوش فیت 45 درجه یزد پوش فیت110*7512 103,260
قیمت سه راه تبدیل پوش فیت 45 درجه یزد پوش فیت125*1106 175,230
قیمت سه راه تبدیل پوش فیت 45 درجه یزد پوش فیت160*1104 264,150
قیمت سه راه تبدیل پوش فیت 45 درجه یزد پوش فیت160*1254***
قیمت سه راه پوش فیت 87 درجه یزد پوش فیت5050 33,500
قیمت سه راه پوش فیت 87 درجه یزد پوش فیت7525 51,120
قیمت سه راه پوش فیت 87 درجه یزد پوش فیت11010 109,800
قیمت سه راه پوش فیت 87 درجه یزد پوش فیت1257 173,630
قیمت سه راه پوش فیت 87 درجه یزد پوش فیت1602 303,740
قیمت سه راه تبدیل پوش فیت 87 درجه یزد پوش فیت75*5020 50,620
قیمت سه راه تبدیل پوش فیت 87 درجه یزد پوش فیت110*5018 85,730
قیمت سه راه تبدیل پوش فیت 87 درجه یزد پوش فیت110*7512 99,400
قیمت سه راه تبدیل پوش فیت 87 درجه یزد پوش فیت125*1107 166,170
پایپ مالکانال تلگرام pipemall@اینستاگرام pipemall.ir@پایپ مال
قیمت بوشن پوش فیت یزد پوش فیت50100 25,590
قیمت بوشن پوش فیت یزد پوش فیت7540 33,400
قیمت بوشن پوش فیت یزد پوش فیت11014 56,970
قیمت بوشن پوش فیت یزد پوش فیت12516 79,740
قیمت بوشن پوش فیت یزد پوش فیت1606 118,740
قیمت بوشن تبدیل پوش فیت یزد پوش فیت75*5080 27,200
قیمت بوشن تبدیل پوش فیت یزد پوش فیت110*5040 39,350
قیمت بوشن تبدیل پوش فیت یزد پوش فیت110*7540 42,490
قیمت بوشن تبدیل پوش فیت یزد پوش فیت125*11010 57,740
قیمت بوشن تبدیل پوش فیت یزد پوش فیت160*11010 84,340
قیمت بوشن تبدیل پوش فیت یزد پوش فیت160*12510 139,940
قیمت سه راهی بازدید پوش فیت یزد پوش فیت5050 56,490
قیمت سه راهی بازدید پوش فیت یزد پوش فیت7520 73,300
قیمت سه راهی بازدید پوش فیت یزد پوش فیت11012 119,230
قیمت سه راهی بازدید پوش فیت یزد پوش فیت1258 199,800
قیمت سه راهی بازدید پوش فیت یزد پوش فیت1603 232,870
قیمت درپوش پوش فیت یزد پوش فیت50450 5,380
قیمت درپوش پوش فیت یزد پوش فیت75195 8,900
قیمت درپوش پوش فیت یزد پوش فیت11080 18,210
قیمت درپوش پوش فیت یزد پوش فیت12555 22,420
قیمت درپوش پوش فیت یزد پوش فیت16025 41,190
پایپ مالکانال تلگرام pipemall@اینستاگرام pipemall.ir@پایپ مال
قیمت سیفون معمولی (مدل پلیکا) یزد پوش فیت5055 29,600
قیمت سیفون معمولی (مدل پلیکا) یزد پوش فیت7525 53,100
قیمت سیفون معمولی (مدل پلیکا) یزد پوش فیت1108 106,900
قیمت سیفون معمولی (مدل پلیکا) یزد پوش فیت125*1108 106,900
قیمت سیفون بلند پلی اتیلن یزد پوش فیت50*756 150,230
قیمت سیفون بلند پلی اتیلن یزد پوش فیت756 202,120
قیمت سیفون بلند پلی اتیلن یزد پوش فیت125-1104 466,970
قیمت سیفون علم کوتاه پلی اتیلن یزد پوش فیت50*756 122,000
قیمت سیفون علم کوتاه پلی اتیلن یزد پوش فیت756 181,790
قیمت سیفون علم کوتاه پلی اتیلن یزد پوش فیت125-1104 341,810
قیمت سیفون سوکت دار پلی اتیلن یزد پوش فیت5030 206,790
قیمت سیفون سوکت دار پلی اتیلن یزد پوش فیت755 266,910
قیمت سیفون سوکت دار پلی اتیلن یزد پوش فیت125*1104 379,170
قیمت دریچه بازدید پوش فیت یزد پوش فیت5040 48,570
قیمت دریچه بازدید پوش فیت یزد پوش فیت7518 62,870
قیمت دریچه بازدید پوش فیت یزد پوش فیت11012 110,210
قیمت دریچه بازدید پوش فیت یزد پوش فیت12510 143,500
قیمت عصایی پشت بام یزد پوش فیت5015 157,970
قیمت عصایی پشت بام یزد پوش فیت7510 228,890
قیمت عصایی پشت بام یزد پوش فیت1104 349,710
قیمت عصایی پشت بام یزد پوش فیت1251 462,200
قیمت رایزر سیفون یزد پوش فیت75*5010 95,170
قیمت رایزر سیفون یزد پوش فیت125*1104 245,800
پایپ مالکانال تلگرام pipemall@اینستاگرام pipemall.ir@پایپ مال

پوش فیت چیست ؟ فرق پلیکا با پوش فیت سایلنت یا معمولی مزایا و معایب و آموزش نصب و اجرا 

لوله 2 سر سوکت یزد پوش فیت

لوله ۲ سر سوکت یزد پوش فیت

زانو بلند 87 یا 90 درجه یزد پوش فیت

زانو بلند ۸۷ یا ۹۰ درجه یزد پوش فیت

سه راه 45 درجه یزد پوش فیت

سه راه ۴۵ درجه یزد پوش فیت

انواع بست پوش فیت

استاپر تست فاضلاب

کاربرد محصولات یزد پوش فیت

 • لوله کشی فاضلاب خانگی، صنعتی و شهری
 • لوله کشی تهویه هوا و ونت
 • تخلیه آب باران

چرا پوش فیت؟

 • سهولت و سرعت نصب و اجرا به دلیل وجود سوکت در سیستم پوش فیت و عدم نیاز به چسب، جوش و نظایر آن.
 • کاهش هزینه های اجرایی این سیستم را به اقتصادی ترین انتخاب برای سیستم لوله کشی فاضلابی تبدیل کرده است.
 • تعویض بسیار ساده و کم هزینه قسمتهایی از سیستم لوله کشی که نیاز به تغییر دارد یا دچار خرابی شده است (کافی است اتصال یا اتصالات مورد نظر با اتصالات جدید جایگزین شود بدون نیاز به برش، چسب یا جوش).
 • دارا بودن سطوح داخلی کاملا صیقلی و فاقد هرگونه زائده اضافی در مسیر جریان که منجر به برطرف شدن امکان گرفتگی و انسداد مجاری و کاسته شدن از هزینه های نگهداری و تعمیرات اضافی میشود.
 • عدم تحميل بارهای اضافی به ساختمان به دلیل سبکی وزن و عدم نیاز به تقویت بخش های پذیرنده بار در ساختمان آب بندی پایدار و قابل اعتماد حتی در شرایط نشست ساختمان و لرزش های غیرمخرب به دلیل خصوصیات فیزیکی اجزای متشكله ی سیستم.
 • تغييرات طولی ناشی از دما در این نوع لوله و اتصالات بسیار کم و برابر با ۰/۱۱ میلی متر به ازای هر درجه تغییر دما است.
 • مقاوم در برابر ضربه، تنش های مکانیکی، حرارتی و مواد شیمیایی.
 • در لوله و اتصالات سیستم پوش فیت برخلاف انواع ساخته شده از پلی اتیلن هرگز ترکهای ناشی از تنش های دراز مدت
 • (Stress cracking) دیده نخواهد شد.
 • این نوع سیستم فاضلابی برای استفاده تا دمای ۹۰ درجه سانتیگراد کاربرد دارد.
 • قابلیت انطباق با تمام لوله و اتصالات فاضلاب قدیمی استاندارد اعم از پلیمری و آلیاژی.
 • چرا یزد پوش فیت؟
 • عمر بسیار مفید و طولانی به دلیل استفاده از بهترین مواد اولیه، اتصالات و حلقه های آب بندی.
 • حلقه های آب بندی مورد استفاده در یزد پوش فیت از بهترین نوع در دنیا (ساخت MOL آلمان)
  است که دارای عمر دائمی (ضمانت ۱۰۰ ساله) هستند.
 • مواد اولیه مرغوب، مقاوم در برابر آب داغ، پایدار شده در برابر نور، برخوردار از معیارهای زیست
  محیطی و مطابق با استاندارد ۱۹۵۶۰ DIN و ۱۴۵۱
 • DIN – EN – این مواد در برابر نمک های غیر آلی، حلال های خورنده و اسیدهای معدنی کاملا مقاوم است.
 • استفاده از پیشرفته ترین دستگاهها و قالب ها در تولید لوله و اتصالات با رعایت استاندارد ۱۹۵۶۰ DIN
  که در نتیجه دیواره لوله در بخش مرتبط با حلقه بندی هرگز نازکتر نشده و با استاندارد فوق کاملا منطبق می باشد.
 • اجرای ساده و انعطاف پذیر به دلیل تنوع ابعادی از نظر قطر و طول لوله واتصالات
  (قطر۵۰ تا ۱۶۰ میلی متر طول ۱۵۰ الی ۶۰۰۰ میلی متر).
 • طراحی و ساخت ابزار و تجهیزات مناسب برای آسان و مطمئن نمودن فرایند نصب و اجرا.
 • انجام تست به صورت آببند که سیستم لوله کشی فاضلاب و آب بندی را در بدترین شرایط
  احتمالی تست می کند (بسیاری از محصولات مشابه، تست در شرایط آببند را با موفقیت انجام نمی دهند).
سه راه تبدیل 45 درجه یزد پوش فیت

سه راه تبدیل ۴۵ درجه یزد پوش فیت


بیشتر بخوانید:
پوش فیت چیست ؟ پوش فیت سایلنت یا معمولی ؟ نحوه و آموزش اجرا لوله کشی پوش فیت

شما نیز می توانید برای اطلاع از آخرین اخبار در کانال تلگرام ما عضو شوید.

لوله و اتصالات پلیکا

پلیمر گلپایگان PG (پلیکا گلپایگان اصلی ) ، وینو پلاستیک ، پلیکا اینگل ، نانو پلیمر یاس گلپایگان ، یزد پولیکا ، گلسار پلیمر گلپایگان ،

ستاره پلیمر گلپایگان ، تهران اتصالات ۱۱۰ ، پلیکا شهریار ( پلیکا ارزان ) ، لوله گرانول (مخصوص کشاورزی و هواکشی ) ، لوله پلیکا سمنان

لوله و اتصالات سفید تک لایه ( پلی پروپیلن ) آب

لوله پلی پروپیلن آذین ، لوله سفید تک لایه یزد بسپار ، لوله سفید تک لایه یزد لوله ، لوله سفید نیک بسپار یزد 

لوله و اتصالات پنج لایه آب

لوله و اتصالات نیوپایپ ، لوله و اتصالات بهتراشان سپاهان ‌BTS ، لوله و اتصالات ایزی پایپ

لوله اتصالات پوش فیت

پوش فیت پروتکت پلیران ، پوش فیت سایلنت پلی ران ، پوش فیت معمولی نیوفلکس ، پوش فیت سایلنت نیوفلکس ، پوش فیت یزد پوش فیت

پوش فیت معمولی یزد بسپار ، پوش فیت سایلنت یزد بسپار ، پوش فیت نیک بسپار

لوله و اتصالات پلی اتیلن

پلی اتیلن جوشی ، پیچی ، فاضلابی و قطره ای پلی رود ، پلی اتیلن جوشی ، فاضلابی ، پیچی و قطره ای پلیران

شیرآلات برنجی

شیرآلات برنجی سیم ایتالیا ، شیرآلات برنجی کیزایران ، شیرفلکه برنجی سامین ، شیر فلکه برنجی ایران شیر ، شیرگازی سارا

شیر آلات چدنی

شیرالات چدنی فاراب ، شیرآلات چدنی وگ ایران

عایق الاستومری و فوم گرمایش از کف

فوم گرمایش از کف متالایز ، فوم گرمایش از کف شانه تخم مرغی ، انواع بست گرمایش از کف ( بست خاردار،ریل گرمایش از کف)

عایق الاستومری کافلکس ، عایق الاستومری

انواع بست لوله پلیکا و بست روکش دار پوش فیت

بست پلیران ، بست ایران ، بست لوله پلیکا ، بست لوله پوش فیت ، انواع بست رگلاژی سقفی ، انواع بست دیواری پایه دار