بیشتر بخوانید: عایق الاستومری سوپرفلکس

عایق الاستومری

کاربرد عایق الاستومری جلوگیری از انتقال حرارت و برودت می باشد.این نوع عایق ها نسل نوین و جایگزین عایق های سنتی مانند پشم سنگ و پشم شیشه می باشند ساختار این عایق ها سلول بسته می باشد که نسبت به عایق های سنتی مزیت های فراوانی از جمله اتلاف کمتر حرارت و عدم ایجاد مشکلات تنفسی می باشد.

پایپ مال مرکز فروش انواع عایق الاستومری رولی و لوله ای چسب دار و ساده و مسلح و روکش آلومینیوم ساده و مسلح با ضخامت های ۱۳۰ ، ۱۷۰ و ۲۳۰ میکرون و با کمترین قیمت ها می باشد.

لیست قیمت عایق الاستومری رولی 

نام محصولضخامت به میلیمترقیمت 1 متر مربع/ ریال
عایق الاستومری رولی از جنس NBR3 میلی متر 1,485,000
عایق الاستومری رولی از جنس NBR6 میلی متر 2,530,000
عایق الاستومری رولی از جنس NBR9 میلی متر 3,025,000
عایق الاستومری رولی از جنس NBR13 میلی متر 4,015,000
عایق الاستومری رولی از جنس NBR16 میلی متر 5,049,000
عایق الاستومری رولی از جنس NBR19 میلی متر 5,995,000
عایق الاستومری رولی از جنس NBR25 میلی متر 9,790,000
عایق الاستومری رولی از جنس NBR30 میلی متر 11,990,000
عایق الاستومری رولی از جنس NBR32 میلی متر 13,090,000
عایق الاستومری رولی از جنس NBR40 میلی متر 18,590,000
50 میلی متر 19,690,000
4,950,000
6,050,000
عایق الاستومری رولی با روکش آلومینیوم مسلح

عایق الاستومری رولی با روکش آلومینیوم مسلح

عایق الاستومری رولی پشت چسبدار

عایق الاستومری رولی پشت چسبدار

عایق الاستومری رولی ساده

عایق الاستومری رولی ساده

قیمت عایق الاستومری لوله ای

نام محصولضخامت به میلیمترسایز لوله مسی به اینچسایز لوله فولادی به اینچقیمت هر متر طول/ ريال
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 16mm9 میلی متر"5/8 284,900
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 18mm9 میلی متر"3/4 328,900
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 20mm 9 میلی متر 352,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 22mm 9 میلی متر"7/8"1/2 374,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 25mm9 میلی متر 407,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 28mm9 میلی متر"1/8 1"3/4 495,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 32mm9 میلی متر 539,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 35mm9 میلی متر"3/8 1"1 638,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 42mm9 میلی متر"5/8 1"1/4 1 792,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 48mm9 میلی متر"7/8 1"1/2 1 924,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 60mm9 میلی متر"2 1,089,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 76mm9 میلی متر"7/8 2"1/2 2 1,342,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 89mm9 میلی متر"3 1,529,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 114mm9 میلی متر"4 1,925,000
پایپ مالکانال تلگرام pipemall@اینستاگرام pipemall.ir@پایپ مالپایپ مال
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 16mm13 میلی متر"5/8 473,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 20mm13 میلی متر 572,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 22mm13 میلی متر"7/8"1/2 605,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 25mm13 میلی متر 638,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 28mm13 میلی متر"1/8 1"3/4 726,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 32mm13 میلی متر 759,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 35mm13 میلی متر"3/8 1"1 869,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 42mm13 میلی متر"5/8 1"1/4 1 1,045,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 48mm13 میلی متر"7/8 1"1/2 1 1,089,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 60mm13 میلی متر"2 1,485,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 76mm13 میلی متر"7/8 2"1/2 2 1,859,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 89mm13 میلی متر"3 2,189,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 114mm13 میلی متر"4 2,475,000
پایپ مالکانال تلگرام pipemall@اینستاگرام pipemall.ir@پایپ مالپایپ مال
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 16mm16 میلی متر"5/8 649,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 20mm16 میلی متر 759,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 22mm16 میلی متر"7/8"1/2 825,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 25mm16 میلی متر 869,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 28mm16 میلی متر"1/8 1"3/4 979,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 32mm16 میلی متر 1,034,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 35mm16 میلی متر"3/8 1"1 1,155,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 42mm16 میلی متر"5/8 1"1/4 1 1,364,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 48mm16 میلی متر"7/8 1"1/2 1 1,419,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 60mm16 میلی متر"2 1,815,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 76mm16 میلی متر"7/8 2"1/2 2 2,299,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 89mm16 میلی متر"3 2,915,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 114mm16 میلی متر"4 3,289,000
پایپ مالکانال تلگرام pipemall@اینستاگرام pipemall.ir@پایپ مالپایپ مال
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 16mm19 میلی متر"5/8 858,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 20mm19 میلی متر 979,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 22mm19 میلی متر"7/8"1/2 1,045,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 25mm19 میلی متر 1,089,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 28mm19 میلی متر"1/8 1"3/4 1,265,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 32mm19 میلی متر 1,309,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 35mm19 میلی متر"3/8 1"1 1,474,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 42mm19 میلی متر"5/8 1"1/4 1 1,694,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 48mm19 میلی متر"7/8 1"1/2 1 1,749,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 60mm19 میلی متر"2 2,189,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 76mm19 میلی متر"7/8 2"1/2 2 2,805,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 89mm19 میلی متر"3 3,685,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 114mm19 میلی متر"4 4,235,000
پایپ مالکانال تلگرام pipemall@اینستاگرام pipemall.ir@پایپ مالپایپ مال
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 16mm25 میلی متر"5/8 1,485,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 20mm25 میلی متر 1,749,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 22mm25 میلی متر"7/8"1/2 1,859,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 25mm25 میلی متر 1,969,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 28mm25 میلی متر"1/8 1"3/4 2,134,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 32mm25 میلی متر 2,365,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 35mm25 میلی متر"3/8 1"1 2,519,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 42mm25 میلی متر"5/8 1"1/4 1 2,849,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 48mm25 میلی متر"7/8 1"1/2 1 3,069,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 60mm25 میلی متر"2 4,345,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 76mm25 میلی متر"7/8 2"1/2 2 5,269,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 89mm25 میلی متر"3 6,875,000
عایق الاستومری لوله ای از جنس NBR 114mm25 میلی متر"4 8,195,000

چه نوع عایقی استفاده کنیم؟

برای استفاده از عایق های الاستومری یکی از مواردی که باید مد نظر قرار گیرد فضایی است که در آن میخواهیم عایق بندی را انجام دهیم که باید ببینیم در فضای بسته با سقف ، فضای باز با سقف و یا به طور کل در فضای باز قرار است عایق بندی انجام شود. مورد دیگر شرایط آب و هوایی منطقه است که باید مورد توجه قرار بگیرد در مناطق سردسیر باید ضخامت عایق نسبت به دیگر مناطق بیشتر در نظر گرفته شود. در فضاهای باز با سقف باید عایق ها دارای روکش آلومینیوم باشند و اگر عایق ها در فضای باز و زیر نور آفتاب استفاده شوند باید روکش آلومینیوم مسلح ( آلومینیوم نخ دار ) داشته باشند تا از آسیب دیدن در مدت طولانی زیر نور آفتاب محافظت شوند.

نصب عایق الاستومری

عایق های الاستومری برای نصب نیاز به چسب دارند که به سطح مورد نظر چسبیده و اجرا شوند اما در عایق های لوله ای اگر عایق بندی قبل از لوله کشی انجام شود نیازی به چسب ندارند به این دلیل که در این زمان میتوان لوله را درون عایق بدون چاک دادن عایق قرار داد و اما اگر بعد  از لوله کشی عملیات نصب عایق انجام شود نیاز است که عایق به دور لوله انداخته شود و به همین منظور نصاب عایق ها را چاک می دهد و قسمت چاک خورده را با چسب مخصوص عایق می چسباند.

برای عملکرد بهتر عایق الاستومری ، باید درز های بین عایق ها با نوار درز گیر پوشانده شوند. نوارهای درزگیر انواع مختلفی دارند که بسته به نیاز انتخاب می شوند. به طور مثال برای عایق های با روکش آلومینیوم ، نوار درزگیر های آلومینیومی ساده و نخ دار و یا برای عایق های بدون روکش از نوار درزگیر الاستومری که از جنس خود عایق می باشد و یا نوار درزگیر برزنتی استفاده می شود.

باید در نظر گرفت قدرت چسبندگی نوار درزگیر برزنتی بسیار بالا می باشد به طوری که بعد از چسبیدن اگر بخواهیم آن را جدا کنیم یک لایه از عایق نیز جدا می شود. عایق های لوله ای تا سایز ۴ اینچ یا ۱۱۴ میلیمتر تولید می شوند و اگر بخواهیم لوله ی ۵ یا ۶ یا هر سایزی بالاتر از ۴ اینچ را عایق کنیم باید از عایق رولی استفاده کنیم و نحوه محاسبه مقدار عایق مورد نیاز برای این سایز لوله ها باید محیط استوانه محاسبه شود.

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

عایق K-Flex کافلکس

جنس عایق

مواد این عایق ها از جمله مواد سلول بسته انعطاف پذیر بوده و بر پایه ترکیباتی همچون نیتریل بوتادرين رابر (Nitrile Butadiene Rubber- NBR ) و یا اتیلن پروپیلن دین مونومر (Ethylene Propylene Diene Monomer- EPDM ) ساخته می شوند.

مزایای عایق الاستومری

این عایق ها به دلیل قابلیت های فنی بسیار خوب، بھترین انتخاب برای تاسیسات تهویه مطبوع و سیستم های سرمایشی و گرمایشی، صنایع برودتی، صنایع نفت و پتروشیمی و… در محدوده دمایی ۱۹۶ تا ۱۰۵+ درجه سانتیگراد می باشند.

ضریب انتقالی حرارت عایق الاستومری  بسیار پایین بود و بر خلاف عایق های دیگر در مدت زمان طولانی ثابت می ماند که همین موضوع باعث بالارفتن بازدهی آن می گردد. مواد عایق سلول بسته همچنین مقاومتی بسیار عالی در برابر نفوذ بخار آب و رطوبت از خود نشان می دهند به طوری که پس از  نصب، به هیچ گونه حائل رطوبت (بخاربند، ماستیک و…) نیازی ندارند.

این عایق ها گرچه  نسبت به عایق هایی همچون پشم شیشه و پشم سنگ گران ترند اما به دلیل بی نیاز  بودن از پوشش های مضاعف جداگانه، عمر مفید بالا، بازدهی فوق العاده مطلوب، نصب  سریع و کم هزینه و امکان چندین بار استفاده، عملا بسیار مقرون به صرفه می باشند. همچنین این نوع از عایق ها هنگام حریق شعله ور نمی شوند. جدول زیر به مقایسه برخی ویژگی های عایق های الاستومری با دیگر عایق های متعارف پرداخته است.

عایق صوتی شانه تخم مرغی

عایق های صوتی شانه تخم مرغی نیز از همان جنس عایق های الاستومری با متریال NBR و یا EPDM می باشند که یک عایق جاذب صوت در انواع دیوار ها ، لوله ها ، کانال ها ، سقف ها ، ماشین آلات صنعتی و همینطور در استدیو ها به کار می رود.

این عایق ها محصولی آکوستیکی با عملکرد بالا می باشد که به دلیل ماهیت ماده تشکیل دهنده به عنوان جاذب صدا به کار برده می شود. این عایق با توجه به عملکرد بالا در جذب صوت ویژگی های عایق بودن را نیز دارا می باشد. خواص ویسکو الاستیک این محصول ساختار سلول باز و مقاوم بودن در برابر جریان هوا باعث شده این محصول به عنوان عایقی ایده آل برای جذب صوت استفاده شود.

نوار های درزگیر مخصوص عایق الاستومری

به صورت کلی نوار های درزگیر برای عایق های الاستومری به سه دسته زیر تقسیم بندی می شوند.

۱-نوار درگیر فومی ( الاستومری چسب دار )

این نوع از نوار های درزگیر از جنس خود عایق می باشند و به صورت چسب دار تولید می شوند که برای جلوگیری از عدم نفوذ گرد و غبار و رطوبت از میان درز عایق ها استفاده می شوند و همچنین به دلیل جنس الاستومری این نوار ها نیز از اتلاف حرارت جلوگیری می کنند.

نوار درزگیر الاستومری قابل ارائه در ضخامت های ۳،۶،۹ میلیمتر و عرض های ۱۰،۵،۳ سانتیمتر و به طور کل با طول ۱۰ متر هستند.

۲-نوار درزگیر آلومینیومی

این نوع از نوار های درزگیر برای پوشاندن درز عایق های با روکش آلومینیوم ساده و یا مسلح استفاده می شود و وظیفه آن همانند سایر نوار ها جلوگیری از ورود رطوبت و گرد و غبار و همچنین فیکس کردن عایق ها و یکپارچه کردن آن ها می باشد.

این نوع از نوار های درزکیر قابل ارائه در عرض های ۵-۷-۱۰ سانتی متر می باشند.

۳-نوار درزگیر برزنتی

این نوع نوار برزنتی پلیمری می باشد و برای محکم نمدن عایق در محل اتصالات استفاده می شود و همچنین در عرض های ۱۰-۵-۳ سانتی متری عرضه می شوند.

چسب عایق الاستومری

این چسب ها به صورت مایع و با فرمولاسیون مخصوص و ویژه که با ساختار عایق های الاستومری کاملا سازگاری دارد. استفاده از این نوع چسب مخصوص غیر از تضمین چسبندگی خوب عایق به سطح و عایق به عایق و استحکام بالای چسب باعث خوردگی عایق و سطح در دراز مدت نمی شود و پیوند ایجاد شده با استفاده از چسب نسبت به دیگر محصولات مانند عایق های خود چسبدار بسیار چسبندگی بیشتر و استحکام بیشتری دارد و کمترین حساسیت به رطوبت و شرایط جوی را دارد.

قطعات و اتصالات پیش ساخته

عایق های پیش ساخته مخصوص اتصالات و سه راهی و زانویی ها با انواع روکش ها نیز قابل ارائه می باشد که این نوع قطعات الاستومری با توجه به سهولت ساخت با استفاده از شابلون می توان آن ها را در محل کارگاه نیز تولید کرد و از هزینه اضافی جلوگیری نمود اما استفاده از این قطعات سرعت اجرا را تا حد قابل توجهی بالا می برد.

مرکز و نمایندگی فروش و قیمت انواع عایق الاستومری در تهران ، کرج ، شیراز ، رشت ، مشهد ، اصفهان ، تبریز ، قم ، کرمان ، اهواز و بندر عباس

تفاوت قیمت عایق الاستومری

عایق های الاستومری در برند های مختلف در بازار ایران موجود می باشد که یکی از عوامی که در قیمت این عایق ها تاثیر گذار است همین برند و شرکت تولیدی عایق الاستومری می باشد.

عامل دیگر در تفاوت قیمت ضخامت یا گوشت عایق می باشد که این عایق ها با ضخامت های مختلف تولید شده و به طبع هرچه ضخامت عایق بالاتر باشد مواد اولیه بیشتری در ساخت آن به کار رفته و قیمت بالاتری نیز خواهد داشت.

یکی دیگر از عواملی که باعث تفاوت قیمت عایق الاستومری رولی یا لوله ای می شود نوع مواد اولیه آن ها می باشد که در عایق های با متریال NBR قیمت نهایی بسیار ارزان تر از عایق های با متریال EPDM می باشد.

با توجه به قیمت عایق الاستومری دیوار که در سایت دیوار و پایپ مال منتشر می شود می توان به این موضوع پی برد که این محصول با توجه به قیمت بالاتری که نسبت به پشم سنگ و دیگر عایق ها دارد اما می تواند جایگزین بسیار مناسبی برای آن ها باشد. البته که نوسانات قیمت در کشور ما هرروزه باعث بالا رفتن همه قیمت ها می شود و قیمت عایق الاستومری ورقه ای پشت چسب دار یا هر نوع دیگری از آن نیز از این مسئله مثتثنی نیست.

انواع محصولات در پایپ مال

پایپ مال ارائه کننده انواع لوله و اتصالات آب ، فاضلاب ، گاز می باشد که دارای دسته بندی متنوع محصولات ساختمانی و کشاورزی می باشد از جمله محصولات ارائه شده در پایپ مال به شرح زیر می باشد که برای دریافت اطلاعات از محصول و قیمت آن روی لینک محصول کلیک کنید.

لوله و اتصالات پلیکا

پلیمر گلپایگان PG (پلیکا گلپایگان اصلی ) ، وینو پلاستیک ، پلیکا اینگل ، نانو پلیمر یاس گلپایگان ، یزد پولیکا ، گلسار پلیمر گلپایگان ،

ستاره پلیمر گلپایگان ، تهران اتصالات ۱۱۰ ، پلیکا شهریار ( پلیکا ارزان ) ، لوله گرانول (مخصوص کشاورزی و هواکشی ) ، لوله پلیکا سمنان

لوله و اتصالات سفید تک لایه ( پلی پروپیلن ) آب

لوله پلی پروپیلن آذین ، لوله سفید تک لایه یزد بسپار ، لوله سفید تک لایه یزد لوله ، لوله سفید نیک بسپار یزد 

لوله و اتصالات پنج لایه آب

لوله و اتصالات نیوپایپ ، لوله و اتصالات بهتراشان سپاهان ‌BTS ، لوله و اتصالات ایزی پایپ

لوله اتصالات پوش فیت

پوش فیت پروتکت پلیران ، پوش فیت سایلنت پلی ران ، پوش فیت معمولی نیوفلکس ، پوش فیت سایلنت نیوفلکس ، پوش فیت یزد پوش فیت

پوش فیت معمولی یزد بسپار ، پوش فیت سایلنت یزد بسپار ، پوش فیت نیک بسپار

لوله و اتصالات پلی اتیلن

پلی اتیلن جوشی ، پیچی ، فاضلابی و قطره ای پلی رود ، پلی اتیلن جوشی ، فاضلابی ، پیچی و قطره ای پلیران

شیرآلات برنجی

شیرآلات برنجی سیم ایتالیا ، شیرآلات برنجی کیزایران ، شیرفلکه برنجی سامین ، شیر فلکه برنجی ایران شیر ، شیرگازی سارا

شیر آلات چدنی

شیرالات چدنی فاراب ، شیرآلات چدنی وگ ایران

عایق الاستومری و فوم گرمایش از کف

فوم گرمایش از کف متالایز ، فوم گرمایش از کف شانه تخم مرغی ، انواع بست گرمایش از کف ( بست خاردار،ریل گرمایش از کف)

عایق الاستومری کافلکس ، عایق الاستومری

انواع بست لوله پلیکا و بست روکش دار پوش فیت

بست پلیران ، بست ایران ، بست لوله پلیکا ، بست لوله پوش فیت ، انواع بست رگلاژی سقفی ، انواع بست دیواری پایه دار